Ureditev okolice

STANOVANJSKA HIŠA ŠMARJE

Ureditev okolice

STANOVANJSKA HIŠA ROGAŠKA SLATINA

Ureditev okolice

VILA ANGELINA

Ureditev skalnjaka

VILA ROYA

Ureditev okolice

POLAGANJE TRAVNE RUŠE

Ureditev okolice

STANOVANJSKA HIŠA ROGAŠKA

Ureditev okolice ob stanovanjskem objektu

STANOVANJSKA HIŠA VIRŠTANJ

Rogaška Slatina

UREDITEV ZDRAVILIŠKEGA PARKA