Pogoji poslovanja

Informacije in vsebine na spletni strani vrtnicenter-rogaska.si so uporabnikom na voljo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletna stran vrtnicenter-rogaska.si (v nadaljevanju vrtnicenter-rogaska.si) je v lasti podjetja:

VRTNARSTVO ROGAŠKA D.O.O.
Cerovec pod Bočem 22a, 3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 812 15 60
E-mail: info@vrtnicenter-rogaska.si

Odgovornost

Podatki in informacije, dosegljivi na vrtnicenter-rogaska.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Niti podjetje niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju vrtnicenter-rogaska.si, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov in informacij na vrtnicenter-rogaska.si. Za pravilnost podatkov, ki jih podjetje pridobiva od drugih subjektov, ne jamči. Odgovornost podjetja za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izkjučena.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija z vrtnicenter-rogaska.si ne sme biti brez dovoljenja podjetja uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij z vrtnicenter-rogaska.si ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki.

Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljenje, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije z vrtnicenter-rogaska.si lahko uporabnik prenesa na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “vrtnicenter-rogaska.si”, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za škodo, ki bi podjetju nastala zaradi kršitve navedenih pogojev.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe vrtnicenter-rogaska.si v nasprotju z določbami Splošnih pogojev in politke zasebnosti portala vrtnicenter-rogaska.si bodo uporabniki in podjetje reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.